CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Modelling of Blood Pressure Pulses in Vertebral Canal during Whiplash Motion

Huadong Yao (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Håkan Nilsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
4th SAFER Crash Reference Group Meeting (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231034