CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Modelling of Blood Pressure Pulses in Vertebral Canal during Whiplash Motion

Huadong Yao (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Håkan Nilsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
4th SAFER Crash Reference Group Meeting (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231034

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)