CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technical requirements and quality assurance for superficial heating

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
29th Annual Meeting of the EUROPEAN SOCIETY for HYPERTHERMIC ONCOLOGY Torino, Italy June 11–14, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231032