CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applicator for head and neck tumor treatment: effect of frequency variation and patient positioning

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Cristina Rigato (Institutionen för signaler och system) ; Kok Petra ; Johanna Gellermann ; Crezee Johannes ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
29th Annual Meeting of the EUROPEAN SOCIETY for HYPERTHERMIC ONCOLOGY Torino, Italy June 11–14, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 231031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur