CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lithium salt dissociation in non-aqueous electrolytes modeled by ab initio calculations

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 177 (2006), 26-32, p. 2691-2697.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 23103

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur