CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CAA analysis of a wing section with flap side-edges based on hybrid RANS-LES computation

Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Tysell ; Huadong Yao (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
21st AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA Aviation AIAA 2015-2839, (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 231027

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Maskinteknik
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)