CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibrational spectroscopy and ab initio studies of lithium bis (oxalato) borate (LiBOB) in different solvents

Roman Holomb (Institutionen för teknisk fysik) ; W Xu ; Henrik Markusson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A (1089-5639). Vol. 110 (2006), 40, p. 11467-11472.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 23102

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur