CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det krävs ett ekonomiskt paradigmskifte för att tackla klimatkrisen

Hampus André (Institutionen för energi och miljö) ; Max Jonsson
ETC (1652-8980). 2015-11-24, (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I dagens ekonomiska beräkningar överskattas kostnaderna för klimatåtgärder, vilket skapar en klimatpolitisk bromskloss. Det bristfälliga fokuset på kortsiktigt kostnadseffektiva utsläppsminskningar gör att den nationella omställningen sannolikt både fördyras och fördröjs, skriver Max Jonsson och Hampus André.

Nyckelord: klimatekonomi, vetenskapligt orienterad ekonomi, klimat, nationalekonomi, EMECDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 231019

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Klimatforskning
Annan naturvetenskap
Energisystem
Nationalekonomi
Ekonometri

Chalmers infrastruktur