CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residential design implementing social sustainability: Towards a paradigm shift within design thinking?

Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur)
The Future of Open Building Conference. ETH Zürch 9-11 September 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20. Senast ändrad 2016-01-22.
CPL Pubid: 231011

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur