CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High speed 850 nm VCSEL with 30 GHz modulation bandwidth

Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emanuel P. Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Matthew Green ; Andrew Joel
Proceedings Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe p. CB-2.4. (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-01-20. Senast ändrad 2017-10-30.
CPL Pubid: 231003