CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and robustness of VSC-HVDC systems

Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
HVDC Forum. Birmingham, UK, 7-8 September, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 231001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur