CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A plastic-damage approach to modeling concrete failure

Peter Grassl (Extern ; Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Peter Jirasek
(2004)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur