CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel adaptive localization technique for wireless capsule endoscopy

Hamed Farhadi (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Esmaeil Nadimi ; Javid Atai ; Kaveh Pahlavan ; Mikael Skogslund ; Vahid Tarokh
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-20.
CPL Pubid: 230995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Robotteknik och automation
Kommunikationssystem
Signalbehandling
Kirurgi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur