CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Transparent Design System for Iterative Product Development

Staffan Sunnersjö ; Mikael Cederfeldt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Fredrik Elgh (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Ingvar Rask
Journal of Computing and Information Science in Engineering Vol. 6 (2006), 3, p. 300-307.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-07.
CPL Pubid: 23098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur