CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling growth of trees by space-time growth-interaction processe

Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of the International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA3), Pamplona, Spain (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 23097

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
LANTBRUKSVETENSKAPER

Chalmers infrastruktur