CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ocean, interlink, network – 400 år av hav

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). Vol. 2015 (2015), 50-51,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On design objects as memory of the chips of Göteborg. Artistic research. 10 pages with illustrations.

Nyckelord: Göteborg, Shipping, DesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19.
CPL Pubid: 230969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Historia
Design

Chalmers infrastruktur