CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborg mot framtiden

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Björn Siesjö ; Agneta Hammer
Arche (2000-7817). Vol. 2015 (2015), 50-51,
[Artikel, övrig]

Interview with head of city planning office Agneta Hammer and city architect Björn Siesjö, City of Göteborg. The interview is made by architect and architectural historian Johan Linton, who also made the graphic layout. 34 pages with illustrations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19.
CPL Pubid: 230968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur