CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling the microstructure of sintered copper

Claudia Lautensack ; Katja Schladitz ; Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of the Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry 6th International Conference Prague, Czech Republic, 26-29 June 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 23096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur