CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some computational aspects of Markov processes

Alexey Lindo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-326-5.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Galton-Watson process, embeddability, Gumbel distribution, Markov chain with a general state space, probability generating functional, infinitely divisible distribution, Levy process, gradient method, Chen-Stein's method, random matrix.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19.
CPL Pubid: 230957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-02-19
Tid: 13:15
Lokal: Pascal, Matematiska vetenskaper, Hörsalsvägen 1, Göteborg
Opponent: Ingemar Kaj

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie