CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability in healthcare organizations

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Örtenblad, A., Abrahamson Löfström, C., Sheaff, R. (Ed.) Management Innovations for Health Care Organizations: Adopt, Abandon or Adapt? NY, USA, Routledge, Taylor & Francis group p. 338-358. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 230953