CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability in healthcare organizations

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Management Innovations for Health Care Organizations: Adopt, Abandon or Adapt? p. 338-358. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 230953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur