CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of a spatial structure of a forest stand by Gibbs point processes with hierarchical interactions

Pavel Grabarnik ; Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
The Proceedings of the 5th European Conference on Ecological Modelling, Pushchino, Russia (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 23094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
LANTBRUKSVETENSKAPER

Chalmers infrastruktur