CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-sensitive fiber-based parametric all-optical switch

Josue Parra-Cetina (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ales Kumpera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 23 (2015), 26, p. 33426-33436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We experimentally demonstrate, for the first time, an all-optical switch in a phase-sensitive fiber optic parametric amplifier operated in saturation. We study the effect of phase variation of the signal and idler waves on the pump power depletion. By changing the phase of a 0.9 mW signal/idler pair wave by π/2 rad, a pump power extinction ratio of 30.4 dB is achieved. Static and dynamic characterizations are also performed and time domain results presented.

Nyckelord: Parametric oscillators and amplifiers, Nonlinear optics, four-wave mixing.Denna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 230937

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)