CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Time-Domain Fractional Approach for Wiener-Hammerstein Systems Identification

Giuseppe Giordano (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik)
17th IFAC Symposium on System Identification (2405-8963). Vol. 48 (2015), 28, p. 1232-1237.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper describes a new approach to initialize Wiener-Hammerstein models for iterative prediction error minimization. The key idea is to parameterize the division of poles and zeros of the best linear approximation (BLA), between the two linear subsystems. Taylor expansion is used to handle the parameterization in the time-domain. Identifiability aspects are investigated on a low order example. Results regarding uniqueness of the estimation are proved. The initial estimate generated with this approach allows to avoid problems with local minima and the identification problem is solved performing only two iterative optimizations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 230930

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur