CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Karin Bradley ; Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur)
Göteborgsposten 2015-03-22, (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Debattartikel i GP i serie rörande Hållbart StadsbyggandeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-19.
CPL Pubid: 230915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Bebyggelseforskning

Chalmers infrastruktur