CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rosenbergs Arkitekter

Benjamin Mandre ; Peder Alton ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Arvinius+Orfeus, 2014. ISBN: 978-91-87543-10-4.- 240 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur