CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The DAQ readout library vmelib

B. Löher ; Alexandre Charpy (Institutionen för fundamental fysik) ; Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik) ; H. Simon ; Hans Törnqvist
GSI Scientific Report 2014 (0171-4546). Vol. 2015-1 (2015), p. 192.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: DAQ, readout library, VMEDenna post skapades 2016-01-19. Senast ändrad 2016-10-03.
CPL Pubid: 230906

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Tungjonsfysik

Chalmers infrastruktur