CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural analysis of PVA-based proton conducting membranes

Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M.A. Navarra ; A Fernicola ; S Panero ; B Scrosati
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 177 (2006), 26-32, p. 2431-2435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23090

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur