CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discussion article on the paper Residual analysis for spatial point processes by A. Baddeley, R. Turner, J. Moller and M. Hazelton

Dietrich Stoyan ; Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of the Royal Statistical Society B Vol. 67 (2005), 5, p. 617-666.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 23089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur