CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frontal Impact Protection of Children on Booster Cushions - an Attitude, Handling and Safety Approach

K Bohman ; O Boström ; Maria Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Protection of children in cars, 4th International Conference, 7-8 Dec., Munich, Germany (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Comfort, Seating, Childern, Car safetyDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur