CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attitude - Handling - Comfort

Maria Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; K Bohman
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]

Nyckelord: Comfort, Seating, Childern, Car safetyDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur