CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive Ergonomic Error Analysis - A Method to Detect Incorrect Ergonomic Actions

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
The 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference, Hämeenlinna, Finland (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ergonomic Evaluation, Use Error, Ergonomic ErrorDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur