CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of User Friendly Insulin Pumps for Diabetics

Maria Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
The 38th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference, Hämeenlinna, Finland (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Medical technology, Insulin pumps, Usability, Interface designDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur