CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Enhanced Cognitive Walkthrough as a Usability Evaluation Method for Medical Equipment

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
International Ergonomics Association Conference in Maastricht, the Netherlands (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Methodological Research, Cognitive Walkthrough, Usability, Human Error, Medical EquipmentDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur