CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of alarm systems in different complex control settings

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Annual Meeting of Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. Sheffield, UK (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: process control, human factors, alarm systemDenna post skapades 2006-11-07. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 23080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsforskning

Chalmers infrastruktur