CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Undecidability of Equality in the Free Locally Cartesian Closed Category

Peter Dybjer (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Simon Castellan ; Pierre Clairambault
13th International Conference on Typed Lambda Calculi and Applications (Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs) (1868-8969). Vol. 38 (2015), p. 138-152.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-15. Senast ändrad 2016-03-02.
CPL Pubid: 230772

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)