CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating SERS properties of silver-particle aggregates through generalized Mie theory

H.X. Xu ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Topics of Applied Physics Vol. 103 (2006), p. 87-104.
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur