CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoinduced nanodots and pinning effects in Bi2Sr2CaCu2O8+x

M. Osada ; M. Kakihana ; H. Yasuoka ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physica C Vol. 445-448 (2006), p. 443-446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur