CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using quizzes and students’ feedback for just-in-time teaching

Christophe Demazière (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
Conference on Teaching and Learning (Konferens om Undervisning och Lärande – KUL2016) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The presentation will demonstrate how to use students’ feedback and answers to on-line quizzes to prepare interactive sessions in flipped classroom courses. It will be shown that the analysis of the gathered data is extremely valuable to understand the students’ learning and to design the sessions according to the students’ needs.

Nyckelord: flipped classrooms, on-line quizzes, feedback, just-in-time teachingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Energi
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur