CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable development - History, definitions and the role of the engineer

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 45 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Nyckelord: Sustainable development ethicsDenna post skapades 2016-01-15. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 230705

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Etik

Chalmers infrastruktur