CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic-field enhancement in gold nanosandwiches

Tavakol Pakizeh ; M.S. Abrishamian ; N. Granpayeh ; Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Optics Express Vol. 14 (2006), p. 8240-8246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur