CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the importance of optical forces in surface-enhanced Raman scattering

Fredrik Svedberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Faraday Discussions Vol. 132 (2006), p. 35-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur