CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Outsourcing decisions in eight Swedish manufacturing and engineering companies

Anna Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2006 - Effektivitet och samverkan i försörjningskedjor p. 141-156. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: outsourcing, manufacturing, decisionsDenna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 23068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur