CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vår man på Mars

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 15 (2015), 2, p. 30-33.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Varje dag har han möte med NASA för att planera dagens jobb för strövaren Curiosity. Vi möter Sveriges nyaste Marsforskare, Javier Martín-Torres.Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2016-04-12.
CPL Pubid: 230678

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Planetsystemet
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium