CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empiriska mönster och slutsatser för analytiker

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Bergek ; Hans Hellsmark
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23 (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 230671