CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmons in the metallic nanoparticle-film system as a tunable impurity problem

F. Le ; N.Z. Lwin ; J.M. Steele ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; N.J. Halas ; P. Nordlander
Nano Letters Vol. 5 (2005), p. 2009-2013.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur