CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Havsbaserad vindkraft

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Fredrik Dolff
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. ER 2014:23. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: Havsbaserad vindkraft, innovationssystem, SverigeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14.
CPL Pubid: 230669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur