CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The politics of protective space and low-carbon energy innovation: Introduction to a special issue

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Rob Raven ; Florian Kern ; Adrian Smith
Environmental Innovation and Societal Transitions (2015)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14.
CPL Pubid: 230666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur