CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

16. Är den tyska energiomställningen misslyckad?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Volkmar Lauber
Dagens Samhälle, 6.11 2015 (web version) (2015)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Tyskland, Energiomställning, Teknisk utveckling, IndustrialiseringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14.
CPL Pubid: 230662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur