CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lessons from Germany’s ”Energiewende”

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Volkmar Lauber
Fagerberg, J., Laestadius, S. and Martin, B., (2015) (eds): The Triple Challenge: Europe in a New Age, Oxford University Press (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: Germany, EEG, Politics, RenewablesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14.
CPL Pubid: 230661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur