CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad hindrar respektive möjliggör tät och blandad stadsutveckling?

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Anna-Johanna Klasander (Institutionen för arkitektur) ; Erik Linn (Institutionen för arkitektur) ; Jonas Tornberg (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 16 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Diskussionen om framtidens hållbara och mer resursvänliga samhälle tar ofta sikte på den täta och funktionsblandade staden. Men om många kan vara överens om principerna, så visar sig den så kallade blandstaden svår att definiera mer precist. Vad innebär en tät och blandad stad, och hur ser förutsättningarna ut för att genomföra den?

Nyckelord: Samhällsplanering, stadsbyggnad, blandstadDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2016-01-14.
CPL Pubid: 230660

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitektur

Chalmers infrastruktur