CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface-enhanced Raman scattering and fluorescence near metal surfaces

Peter Johansson (Institutionen för teknisk fysik) ; H.X. Xu ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 72 (2005), p. 035427.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur